CSRA

bma_twr.jpgI samband med att Bromma flygplats passerar 2 miljoner passagerare per år klassas flygplatsen upp från kategori B till kategori A. Det medför betydligt högre säkerhetskrav. Bland annat blir hela airside på flygplatsen CSRA-klasat. CSRA står för Critical Security Restricted Area. Tidigare har enbart området kring linjefarten/Malmö aviation varit CSRA.

CSRA kräver bland annat att alla som vistas inom området måste säkerhetskontrolleras. Det blir alltså metalldetektor och röntgen av väskor/jackor på precis samma sätt som när vi flyger reguljärt.

Vår klubblokal ligger på norra delen av flygplatsen och blir därför en del av CSRA Nord. CSRA Nord aktiveras den 2:a maj 2012. Nytt staket byggs några meter utanför vår klubblokal, på det som i dagsläget är vår parkering.

Denna sektion på hemsidan beskriver alla nya rutiner som vi måste förhålla oss till. Informationen bör betraktas som levande och i vissa fall inte helt färdig - det kommer ta ett tag innan alla rutiner finns på plats. Titta gärna in här ofta!

Inpassering
Var finns centralgrinden? Hur går inpasseringen till? Vad får jag ta med mig in på flygplatsen?

Parkering
Hur och var parkerar jag bilen efter den 2:a maj?

Besökare
Hur tar jag med mig passagerare eller teorielever?

Badge
Oavsett om du haft badge tidigare eller ej så är det ett antal steg som måste genomföras innan du får ut din CSRA-badge. Här hittar du mer information och blanketter.

Farliga föremål
Har du behov att använda något som klassas som farligt föremål i samband med din flygning? Läs detta.
Senast ändrad tors, 2012-05-10 08:50