Ansökan CSRA-badge

badge2012.jpg Innan din CSRA-badge kan utfärdas är det ett antal steg som måste genomföras. För att underlätta behandlingen för alla inblandade är det bra om du försöker följa checklistan nedan.

1. Medlemskap i SFK
Kontrollera att ditt medlemskap i SFK är aktivt, att du inte har några obetalda avgifter och att uppgifterna i medlemsregistret stämmer (kontroll sker mot blanketten för registerkontroll).
2. Blankett för registerkontroll
Ditt namn och personnummer kontrolleras mot belastningsregistret, misstankeregistret och säpos register. Du måste ge ditt samtycke till detta genom att fylla i en blankett. Registerkontrollen kostar 730 kr och faktureras dig som medlem.
3. Vänta
Nu måste du vänta på att blanketten för registerkontroll behandlas och att ditt personnummer läggs upp för säkerhetsutbildningen innan du går vidare med nästa steg. Behandlingen tar vanligtvis 1-2 veckor, och du ser här på hemsidan när det är klart.
4. Säkerhetsutbildning via webben
Du får göra en webbaserad utbildning i safety och security på Swedavias hemsida. Utbildningen tar 1-2 timmar att genomföra. I slutet av respektive utbildning får du göra ett prov där du visar att du förstått innehållet i utbildningen. Provet är inte särskilt svårt och antalet försök är obegränsat.
5. Fotografering hos Servicecenter
Oavsett om du haft badge tidigare eller ej så måste du fotograferas för din CSRA-badge. I samband med övergången till CSRA byter Swedavia nämligen system, och bilderna kan inte överföras från det gamla systemet.
6. Uthämtning av badge
I samband med övergången till CSRA i maj 2012 tillverkas alla badgar samtidigt. Vi får sedan hämta ut dem i centralgrinden. Vår bästa gissning just nu är att badgen blir klar väldigt nära inpå månadsskiftet april/maj. Information går ut på hemsidan och via mail när den första omgången badgar är klara.

Senast ändrad tors, 2012-04-19 16:12