Fotografering för badge

Innan den nya badgen kan tillverkas måste alla med badge fotograferas på nytt eftersom Swedavia byter system. Nya medlemmar fotograferas förstås också. Fotografering sker på flygplatsens Servicecenter, beläget i den högra delen av terminalbyggnaden (sett utifrån):

servicecenter.jpg

Servicecenter har följande öppettider:
Vardagar 10:00 - 14:00

Hur går det till?
När det blir din tur uppger du ditt personnummer och att du kommer från Stockholms flygklubb. Du tittar in i kameran och bilden tas. Klart!

När får jag min badge?
Vår bästa gissning just nu är att badgen blir klar i slutet av månaden och att den då kan hämtas ut vid den nya centralgrinden på norra delen av flygplatsen. Några anledningar till att det tar tid är registerkontrollen, hårt tryck på Servicecenter samt det faktum att Swedavia fortfarande väntar på leverans av den maskin som skriver ut badgarna. Information går ut via mail/hemsidan när badgarna är klara.

En vädjan
Vissa år har det förekommit klagomål på vårt uppträdande i samband med badgehanteringen. Det vill vi gärna slippa. Personalen på Servicecenter är inte det minsta ansvariga för de stora beslut som påverkar oss just nu eller hur mycket badgen kostar. Tvärtom har de en närmast omänsklig arbetsbörda i samband med att alla badgar på flygplatsen ska förnyas. Från styrelsen vädjar vi därför om att tålamod och ödmjukhet är ledorden när vi besöker Servicecenter.
Senast ändrad tors, 2012-04-19 15:35