Besökare

Besökare delas in i två kategorier; passagerare som ledsagas av pilot med giltigt certifikat samt annan besökare som ledsagas av någon med badge.

Typ 1: passagerare
När du ska flyga får du ta med dig dina passagerare med hjälp av badge, certifikat och legitimation. Passagerare behöver inte föranmälas.

Typ 2: annan besökare
Övriga besökare måste anmälas minst två timmar före besöket. Anmälan sker till centralgrinden på 08-797 68 19.

Alla besökare säkerhetskontrolleras och får en visitorbadge. Badgen ska återlämnas till Centralgrindens reception efter avslutat besök. Som ledsagare är du fullt ansvarig för dina besökare och får inte lämna dem utan uppsikt inne på CSRA-området.

Kostar det något per besökare?
Nej. På Arlanda tar man tydligen betalt för besökare, men det gäller inte på Bromma än.
Senast ändrad ons, 2012-05-02 14:32