Inpassering

Inpassering kommer att ske via den norra centralgrinden. Här finns säkerhetspersonal på plats som kontrollerar dig, dina passagerare och allt bagage. Giltig badge krävs för att bli insläppt! Som badgeinnehavare får du ledsaga upp till 10 personer. Dina besökare/passagerare måste ha en besöksbricka. Läs mer om besökare här.

Alla myndiga passagerare och besökare skall ha legitimation med sig. Minderåriga behöver inte uppvisa legitimation.

Centralgrinden ligger här:
karta-centralgrind.png
1. Klubbstugan, 2. Centralgrinden, 3. Parkeringsplats (läs om parkering)

Vad får jag ta med mig?
Reglerna för inpassering vid centralgrinden är exakt de samma som när du flyger reguljärt. Dvs. du får inte ta med dig vassa föremål eller kemikalier. Mer information finns hos Transportstyrelsen:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Flygresenar/
Som anställd eller pilot vid flygplatsen får man ta med sig både vätska och mat.

Hur gör jag om jag inte fått min badge?
Då får du bara passera in på CSRA när du ska flyga (tyvärr inte för att fika, gå på möten eller teorilektioner). Du behöver då visa giltigt certifikat, giltig legitimation samt uppge flygplansregistrering och tid för den flygning du ska genomföra. Efterkontroller mot tornets noteringar sker.

OK, nu har jag kommit förbi centralgrinden, hur går jag?
När du står innanför centralgrinden går du i följande riktining:
staketvagen.jpg
Du följer sedan den staketomgivna vägen fram till Airways/Eastair, och fortsätter därefter genom basvägsgrinden (som fr.o.m. idag står öppen). Sen går du vänster upp mot klubbstugan.

Hur kommer jag ut igen?
Du går samma väg som du kom in. Snurrgrinden (1 i bild) vid centralgrinden fungerar inte än, men när du fått badge kan du med hjälp av den gå ut genom fordonsgrinden. Har du inte fått badge så trycker du på ringklockan (2 i bild):
utpassering-centralgrind-2.jpg
Om du trots detta inte kommer ut får du ringa till ledningscentralen på nummer 08 - 29 68 88. Spara numret i din telefon!
Enligt uppgift ska snurrgrinden nu fungera, pröva alltså med snurrgrinden i första hand

centralgrind-bild.jpg Vilka öppettider gäller?
Centralgrinden har öppet för inpassage enligt följande schema:
Vardagar kl. 04:45 - 22:00
Lördagar kl. 06:00 - 16:00
Söndagar kl. 08:00 - 22:00

Utanför dessa tider måste Bromma ledningscentral (LC) kontaktas. Ledningscentralen har öppet dygnet runt. Telefonnumret dit är 08 - 29 68 88. Telefonnumret till centralgrinden är 08-797 68 19.

Utpassering kan ske dygnet runt genom snurrgrind. Dvs. har du väl tagit dig in på flygplatsen kan du stanna så länge du vill - du kommer alltid ut.

Får jag köra in med bilen på CSRA-området?
Nej, det får du inte. Flygplatsen är mycket restriktiv med att bevilja det fordonstillstånd som krävs för att en bil ska få användas inom CSRA. Kostnaden som är förknippad med detta är dessutom hög (c:a 4 000 kr per år). Klubben har sökt ett fordonstillstånd för Marianne i syfte att hantera leveranser till och från cafeterian.

Läs mer om bilparkering här.
Senast ändrad sön, 2013-03-03 19:44