Parkering

flygparkering.jpg Parkeringslösningen bygger på en kombination av vår nuvarande grusplan, vanlig besöksparkering vid centralgrinden samt ett fåtal reserverade platser vid centralgrinden.
snurrgrinden-2.jpg
Grusplanen fotograferad från airside. Snurrgrinden i bild kan du använda när du går ut!
Besök kortare än 30 minuter
När du bara ska hämta något i klubbstugan eller ta en snabbfika kan du använda besöksparkeringen precis vid centralgrindsbyggnaden.

Besök kortare än 4 timmar, t.ex. flygning, fika eller möte
Parkera på någon av klubbens fyra platser på grusplanen. Grusplanen ligger strax innan centralgrinden och våra platser är märkta. Vänligen respektera tidsgränsen på 4 timmar. Om du ska stå hela dagen, parkera vid klubben!

Längre besök som varar hela dagen eller t.o.m. flera dagar
Parkera på grusplanen utanför klubben och gå bort till centralgrinden.

forbjuden-infart.jpg Får jag köra in med bilen på CSRA-området?
Nej, det får du inte. Flygplatsen är mycket restriktiv med att bevilja det fordonstillstånd som krävs för att en bil ska få användas inom CSRA. Kostnaden som är förknippad med detta är dessutom hög (c:a 4 000 kr per år). Klubben har sökt ett fordonstillstånd för Marianne i syfte att hantera leveranser till och från cafeterian.
Senast ändrad sön, 2013-03-03 19:42