Checklista vid haveri

Denna checklista bör du memorera och dessutom skriva ut och alltid ha med dig i flygväskan.

CHECKLISTA VID HAVERI
Om det värsta ändå händer

Vid bekräftat haveri 1. Larma: ATS/JRCC
2. Informera: AM/HT
3. Rapportera: TSL (<72h)

Ansvariga
1. Informera anhöriga: AM (genom Polisen)
2. Myndighetskontakter: HT/AM
3. Mediakontakter: HT
4. Intern information: QM/UA
5. Krishantering: QM

Återkoppling
1. Informationsinsamling: HT/AM/QM/UA
2. Egenrapportering: HT/AM
3. Information/utbildning:UA/HT


Definitioner
ATS: Flygtrafikledning
JRCC: Flygräddningen
AM: Verksamhetsledare
HT: Flygutbildningschef
TSL: Transportstyrelsen – Luftfart
QM: Kvalitetschef
UA: Utbildningsansvarig (internt)

BilagaStorlek
Checklista_Haveri.pdf17.67 kB
Senast ändrad tis, 2015-01-20 23:00