Våsterås/Hässlö

Våra flygplan står på södra delen av platta 4:

karta-hasslo2.png
A: Klubbens arrendeområde. Tänk på att ej blockera fordonsvägen.
B: Hässlö flygförening, med tillhörande gångväg från plattan
C: Tankningsanläggning (tanka med Shell Carnet-kort eller eget betalkort)
D: Parkering som vi har kommunens tillåtelse att använda om det är fullt vid föreningen

Inpassering till airside sker via flygföreningen (B) i kartan. Här finns också ett mycket trevlig fik, briefingrum, toalett m.m. Från styrelsens håll vädjar vi till alla medlemmar att komma ihåg att vi är gäster på flygplatsen och att vi givetvis beter oss med ödmjukhet och vänlighet gentemot flygföreningen som är en direkt förutsättning för att vår tillvaro på Hässlö ska fungera.

När Hässlö flygförening inte har öppet kommer du in med hjälp av kod. Aktuella koder finns här (kräver inloggning).

Alla våra flygplan har landningskort på Hässlö.

Kom ihåg att PPR gäller för all vår flygning på Hässlö. Inhämtas via telefonsamtal till tornet innan du går ut till flygplanet. Tornet har telefonnummer 021-80 00 20. För att taxa från vår uppställningsplats till tankningen behöver du inte anropa tornet, utan du ropar först när du står redo att taxa ut från plattan.
Senast ändrad tors, 2018-02-15 12:17