Hangardörren

Vintertid ska hangardörren stängas. Det är dagens sista klubbvakt som har ansvaret för att detta görs.

Under "Praktisk information" hittar du en ny sida med instruktioner för att stänga hangardörren.