Var med på nationaldagsflygning

DSC_0549.jpeg
Nu är det dags för traditionell Nationaldagsflygning. I år besöker vi Brattfortsheden som har korvgrillarna igång. Brattforsheden är ett av krigsflygfälten från andra världskriget. Där finns en till stora delar ofördärvad miljö, även om man måste frånse att tallskogen trängt sig på.

Klubbens flygplan är bokade. Samling och klargöring (dvs daglig tillsyn och tankning) av flygplanen klockan 09.00 på Hässlö (IZZ och KMO) och Skavsta (GMD) samt på Skå (John Fürstenbach kommer med CPL). 09.40 kort briefing och sedan start 10.00.

Flygningen leds av Börje Norell. Anmäl dig till honom (bg.norell@gmail.com)senast den 31/5 med önskemål om flygplan. Ge meddelandet rubriken Nationaldagsflygning.

Må vädret vara nådigare än 2015!

Sakta och lågt


John Fürstenbach