SE-KZP - Det närmar sig..

SE-KZP

På plattan - Hässlö, KZP motorkörning