Höstmöte & höstfest den 14:e november
Alla medlemmar i Stockholms flygklubb är med sällskap välkomna till höstfesten torsdagen den 14:e november. Vi börjar med det formella höstmötet kl. 19:00 och övergår sedan till festdelen c:a 19:30.

Plats: ordförandes bostad på Sveavägen 96.

Vi börjar festen med en välkomstdrink. Sedan serveras buffé. Till den serveras vin och öl med alkoholfria alternativ. Därefter finns det kaffe och kaka samt starka drycker (konjak, gin, whisky) m.m.

Kostnaden för buffén är 495 kronor per person. Tillgång till stärkande drycker i anslutning till kaffet och därefter kostar ytterligare 100 kr.

Anmäl dig genom att maila info@stockholmsflygklubb.se och ange:
- Namn på dig
- Namn på medföljande
- Deltagande i höstmötet
- Deltagande i festen
- Önskemål om starka drycker

Betala sedan avgifterna 495 kr per person samt eventuella 100 kr för tillkommande drycker till 15 2978-3.

Varmt välkomna!

Föreslagen dagordning för höstmötet:
1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
5. Behandling av motioner.
6. Styrelsens budgetförslag för 2020.
7. Beslut om årsavgift för 2020.
8. Val av klubbens representanter i valkommittén.
9. Övrigt