Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE

2021
Torsdagen den 11:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. P.g.a. pandemin sker årsmötet digitalt via Teams.

Årsmöte i Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Årsmöte i Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Länk till mötet, kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns här (kräver inloggning).

Välkomna!