You may not submit another entry at this time.

SE-IZZ - lämnar klubben

SE-IZZ@ESMC

Stockholms flygklubb måste avyttra ytterligare ett flygplan.
Sedan klubben tvingades bort från Bromma har antalet flygande medlemmar årligen minskat kraftigt
En följd av detta är att även antalet flugna timmar minskat och det går inte att behålla tre flygplan i klubben.
Så nu lämnar även SE-IZZ klubben. Beräknas ske i mitten av Juli 2018.