Hangarporten

När klubben är obemannad vintertid ska hangarporten vara stängd. Detta är extra viktigt om vi förväntar oss nederbörd och/eller kraftig vind.

Det är dagens sista klubbvakt som har ansvaret för att porten till hangaren stängs.

Innan porten sänks ska tre stöttor ställas upp på insidan.

Observera att porten redan är stängd på bilderna. Stöttorna ska monteras först.

Hangardorren_Bild1_web.jpg

Stöttorna ligger längs hangarens långsidor och monteras på följande sätt:

Hangardorren_Bild2.jpg

Luta stöttan parallellt med hangarporten (åt sidan, ej inåt mot flygplanen) och passa in överdelen i öglan.
Hangardorren_Bild3.jpg Res stöttan och säkra den med hjälp av låsmekanismen.


När stöttorna är monterade kan porten sänkas ned med hjälp av manöverpanelen på utsidan av porten. Håll ett öga på rep- och vajermekanismen när porten är i rörelse så att det inte blir trassel.

Hangardorren_Bild6.jpg

Hangardorren_Bild5.jpg Se till att nedre delen av porten hamnar i kroken på respektive stötta.
Det var beskrivningen för hur du stänger porten till vår hangar.
Senast ändrad sön, 2009-03-08 19:56