Övning 13: Vindens verkan vid flygning

Övning 13: Vindens verkan vid flygning
Flygplanets bana över marken påverkas inte bara av flygplanets egen rörelse, vinden är också en faktor. Betänk t.ex. att du flyger med 100 knops fart genom luften, men att du också har 30 knops medvind. Din fart över marken (ground speed) blir 130 knop. Om du flyger åt andra hållet blir den istället 70 knop. Om vinden kommer från sidan får du avdrift.

Vinden påverkar i högsta grad din färdplanering och dina bränsleberäkningar, men den blir också en faktor där din bana över marken är avgörande, t.ex. i landningsvarvet eller i närheten av kontrollerad luft. Du måste därför kunna identifiera och korrigera för vindens verkan.

Under övningen får du öva på att konstatera och motverka avdrift genom att inta en lämplig upphållningsvinkel. Du får öva på att svänga från motvind till medvind och tvärtom - det kommer att kännas som att svänghastigheten ökar respektive minskar.

Tips!
Tänk på att fartmätaren i flygplanet visar luftens fart relativt flygplanet och att den inte säger något om din fart över marken. Öva beräkningar med hjälp av nav-skivan så att du skaffar dig en uppfattning om vilken ungefärlig upphållning som krävs i olika situationer.


Föregående (bedömningslandning)   |   Nästa (start och landning i sidvind)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:38