Övning 18: Branta svängar

Övning 18: Branta svängar
En brant sväng används för att snabbt ändra kurs med minsta möjliga svängradie. En brant sväng görs med 45 eller 60 graders lutning, till skillnad från den normala svängen som görs med 30 graders lutning.

Vid en sväng med 60 graders lutning fördubblas lastfaktorn, med andra ord upplever du och dina passagerare 2g. Med ökad lastfaktor ökar också det inducerade motståndet, något som måste motverkas med sänkt nosläge eller ökat gaspådrag.

Brant sväng i planflykt påbörjas precis som en vanlig sväng med koordinerade skev- och sidroder. Allteftersom lutningen ökar behöver du dra åt dig spaken allt mer och vid ungefär 30 grader måste du möta med gaspådrag. När svängen är etablerad ska du kunna bibehålla svängen tills vidare.

Tips!
Det behövs mer gaspådrag och större spakrörelser än vad man tror för att bibehålla höjd. Om övningen utförs felaktigt kan du hamna i en grävande sväng, tänk igenom hur du gör för att ta dig ur ett sådant flygläge.


Föregående (flygning med låg fart)   |   Nästa (flygning med max flygvikt)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:44