Övning 20: Navigeringsflygning

Övning 20: Navigeringsflygning
När du börjar närma dig slutet av PPL-utbildningen kommer du att få göra orienterings- och navigeringsflygningar. Det kan röra sig om kortare turer till flygplatser i närheten, men du ska också göra två långnavigeringar.

Övningarna börjar alltid med att du gör en färdplan och studerar kartan och de flygplatsblad som är aktuella. Din lärare hjälper dig i början och svarar sedan på dina frågor när du börjar göra egna planeringar.

Väl i luften får du öva på att läsa och navigera efter karta och kompass/kursgyro. Du följer hela tiden upp din flygning avseende tid, position och väder. Om vädret försämras kan det också bli aktuellt att planera om eller vända tillbaka.

Utöver karta och kompass kan du ta hjälp av de radionavigeringshjälpmedel som finns i flygplanet. Exempel på dessa är ADF, VOR, DME och GPS. ADF och VOR ger dig kurser till och från de radiofyrar som finns markerade på kartan. DME mäter avstånd och ground speed och GPS kan visa din position på en digital karta.

Den första långnavigeringen görs tillsammans med din lärare. Du planerar en rutt som innefattar landningar på ett flertal flygplatser och tar c:a tre timmar. Denna så kallade "DK-nav" förbereder dig för att göra motsvarande flygning själv, "EK-nav".

Tips!
Var noggrann med planeringen, det lönar sig i luften. Du måste dock vara flexibel eftersom väder, trafiksituation och andra förutsättningar kan ändras. Vik också kartan innan du sätter dig i flygplanet. När det är dags för långnavigeringarna bör du ta med dig en vattenflaska och något att äta på vägen.


Föregående (flygning med max flygvikt)   |   Nästa (orienterande instrumentflygning)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:46