Övning 21: Orienterande instrumentflygning

Övning 21: Orienterande instrumentflygning
Med den grundläggande PPL-utbildningen får du enbart flyga i visuella väderförhållanden (VMC). Det innebär att du inte får flyga i moln eller i dålig sikt. Du måste se tillräckligt bra för att kunna orientera dig och undvika övrig trafik.

I utbildningen ingår en orienterande instrumentflygning, för att du ska kunna ta hjälp av detta om du hamnar i en nödsituation där vädret kraftigt försämrats utan att du kunnat förutse det. Du får givetvis inte använda dessa kunskaper för att medvetet flyga i marginella väderförhållanden.

Instrumentflygning övas genom att din sikt begränsas med hjälp av en instrumentskärm eller instrumentglasögon. Dessa hjälpmedel gör att du bara kan se instrumenten. Din lärare ger dig sedan instruktioner som du ska följa enbart med hjälp av instrumenten.

Tips!
Den grundläggande regeln vid instrumentflygning är att alltid lita på instrumenten. Dina övriga sinnen kan lura dig att tro att du svänger, sjunker eller stiger när du i själv verket ligger i planflykt och tvärtom. Instrumentflygning är något du med fördel kan öva i en datorbaserad flygsimulator, t.ex. X-Plane eller Microsoft Flight Simulator.


Föregående (navigeringsflygning)
Senast ändrad tors, 2015-02-12 18:03