Övning 8: Flygning med klaff

Övning 8: Flygning med klaff
Vid flygning med låg fart t.ex. i samband med landning använder man klaffar för att kunna minska farten så mycket som möjligt med bibehållen lyftkraft. Klaffarna är manuellt eller elmanövrerade och sitter i vingarnas bakkant, längst in mot flygplanskroppen. Genom att fälla ut klaffarna förändrar man vingens aerodynamiska form.

Klaffarna kan fällas ut stegvis, ofta i tre steg (10°, 20° och 30°). De får bara fällas ut under en viss fart. Farterna är olika för olika flygplan samt för olika steg klaff. När du fäller ut klaffen måste du vara beredd att föra spaken framåt, annars kommer flygplanet att börja stiga.

Vid full klaff är ökningen av luftmotståndet väsentlig och flygplanet har låg eller obefintlig stigförmåga. Det är därför viktigt att vara försiktig i övergången mellan olika klafflägen.

Under övningen kommer du att övergå mellan flyglägen med och utan klaff samt öva på pådrag med full klaff. Detta är viktigt att kunna inför kommande landningsövningar. Pådrag görs om landningen inte kan fullföljas på ett säkert sätt, och ofta är klaffen då utfälld i sitt fulla läge.

Tips!
Bekanta dig med fartmätarens färgade bågar redan innan övningen. Lär dig också de specifika farter som gäller för hantering av klaff på det flygplan du flyger.


Föregående (svängar under stigning och glidflykt)   |   Nästa (dykning med hög fart)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:31