Övning 9: Dykning med hög fart

Övning 9: Dykning med hög fart
Denna övning genomförs främst som en demonstration. I vanlig flygning använder man ytterst sällan dykning med hög fart. Det kan dock vara aktuellt vid t.ex. motorbrand, då den högre fartvinden används för att begränsa eller i bästa fall släcka branden.

Varje flygplan har en fart som aldrig får överskridas, denna fart är markerad med ett rött fält på fartmätaren. Strax under detta fält finns ett gult fartintervall som, i de flygplan som används på klubben, markerar ett område där flygning endast får ske med stor försiktighet och i lugn (ej turbulent) luft.

Tips!
Vid höga farter är det viktigt att vara extra försiktig i rodren samt att noga bevaka att fartgränserna inte överskrids.


Föregående (flygning med klaff)   |   Nästa (stall och vikning)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:32