Navigeringsdelen genomförs i 3 delar

1. Navigeringsberäkning (Där vind och vindriktning erhålls från sekretariatet.)
2. Preparation av karta (Med färdplan som man får från sekretariatet)
3. Flygningen med observationer

Henry visar upp facit
Henry visar upp facit

1. Navigeringsberäkningen

Navberäkningen går ut på att man skall visa att man kan göra en färdplan, där man utifrån given vind och vindriktning skall skapa en färdplan. Denna beräkning lämnas sedan direkt till sekretariatet och rättas där. Om beräkningen genomförts prickfritt får man 0 prickar. Sedan blir det tillägg för diverse felaktigheter.

2. Kartpreparation

Man använder sig inte av den beräkning man gjort själv, utan får istället ut en beräkning från sekretariatet. Fördelen med detta är att du inte skall belastas mer än en gång om du räknat fel. Utifrån denna beräkning skall man preparera kartan. Det är minutstreck, halvminutstreck som skall noteras längs färdlinjen. Man får även ett antal fotografier över fotmål som man passerar under vägen. Dessa fotografier läser man in och lär sig hur de ser ut. Korten som bara är numrerade kan finnas var som helst på färdlinjen.

Föregående sida
Nästa sida
Senast ändrad lör, 2008-11-01 14:36