Horton STOL kit

SE-GMD med nyinstallerat HORTON STOL kit
SE-GMD efter att HORTON-kitet installerats.

Den första april 2006 råkade vår fina gamla GMD ut för ett litet taxningsmissöde. Man fick byta ut ena vingen och i samband med detta installerades ett så kallat HORTON-kit.

Bosse skickar med följande text från Horton som gäller för flygplanet.

OBS!
Detta skall läsas och förstås av varje pilot före
flygning med SE-GMD, efter Horton modifieringen av
vingarna
Bo Larsson tekn. Ansvarig

This aircraft with HORTON STOL CRAFT CONVERSION
installed may be operated in the same manner as
called out in the AIRCRAFT HANDBOOK provided by
CESSNA. To obtain MAXIMUM PERFORMANCE from an
aircraft equipped with a HORTON STOL CRAFT
CONVERSION, it is suggested that each pilot
FAMILIARIZE himself or herself with the aircraft
at a SAFE ALTITUDE to assure them of the
STABILITY AT SLOWER AIRSPEEDS THAN CALLED OUT IN
the STANDARD CESSNA HANDBOOK. Because of PILOT
PROFICIENCY and CONDITION VARIATIONS of each
aircraft, STOL PERFORMANCE will vary with each
aircraft.
Senast ändrad tis, 2008-11-18 21:48