Stockholm/Bromma

se-kmo_esgj

SE-KMO är tillbaka på Bromma, ESSB

Vi har nu vår PA28 SE-KMO baserad hos Grafair http://www.grafair.se/ på Bromma.

Flyger ni VFR är det viktigt att ni ringer tornet INNAN ni startar upp maskinen och talar om för tornet vilken utpasseringspunkt ni tänker lämna.

Bromma Tornet har tel. 08-28 87 22.

Vi får en service som man normalt inte ser i flygklubbar, Grafair sköter framkörning och parkering av flygplanet, samt tankar om piloten så behöver.
Det fungerar enkelt o smidigt, bara man ringer dem en stund innan man ska flyga så de får möjlighet att rangera fram maskinen.
Lokalerna är mycket fina, och verksamheten fungerar utmärkt.

För att möjliggöra denna Bromma basering så har vi skapat Flygpoolen inom Stockholms Flygklubb där vi delar på kostnaderna.
Dvs utöver vår ordinarie årsavgift i Stockholms Flygklubb så tillkommer för att nyttja SE-KMO från Bromma följande avgifter:

Medlemskap i Flygpoolen: 5000 sek/år

Vid flygning betalar Piloten:
Startavgift Bromma (Swedavia avgift som höjdes i somras): 514 sek + moms
Handling Grafair: 750 sek + moms
Handling avgiften hos Grafair täcker en start och en landning oavsett vilken dag hemkomsten sker.
Har man flera starter och landningar samma dag med samma PIC betalar man bara en handling avgift.
Handling avgiften täcker även eventuell parkering av bil samt ytterligare förmåner som beskrivs vid en första genomgång hos Grafair.

Alla medlemmar i Stockholms Flygklubb kan naturligtvis flyga KMO men start från Bromma kräver medlemskap i Flygpoolen, eller att någon ombord är medlem i Flygpoolen.


Flygplansansvarig för SE-KMO är fn. Pontus Plaahn pontus@plaahn.com
För mer information kring flyga från Bromma eller om SE-KMO, kontakta Stockholms Flygklubb eller Pontus direkt.

I slutet av 2013 blev vi tvungna att lämna Bromma flygplats för en tid. Swedavia menar att det råder markbrist på flygplatsen, en uppfattning som vi varken förstår eller delar.

Mer information om den sorgliga utvecklingen på Bromma finns här:
Bevara allmänflyget på Bromma på Facebook
Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

Tills vidare kan vi därför enbart nyttja Bromma som besökare, mer information kan (eventuellt) fås från Swedavia.

Senast ändrad lör, 2019-05-18 10:33