Årsmöte 2021

ÅRSMÖTE

2021
Torsdagen den 11:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. P.g.a. pandemin sker årsmötet digitalt via Teams.

Årsmöte i Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Årsmöte i Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Länk till mötet, kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns här (kräver inloggning).

Välkomna!

Klubbens låneheadset

Vid styrelsemötet igår diskuterades de låneheadset som finns utplacerade i flygplanen och huruvida dessa utgör en orimligt stor risk för smittspridning.

Vår nuvarande bedömning är dock att maskinerna flygs så pass sällan under vinterhalvåret och att vi under sommarhalvåret likt förra året förhoppningsvis ser lägre smittspridning i samhället varför vi kommer låta headseten vara kvar. Hur länge viruset kan förbli smittsamt på ytor finns det såvitt vi vet inte säkra data på, men att det skulle röra sig om många dygn bedömer vi som osannolikt.

OBS! Det är upp till dig och dina passagerare huruvida ni vill använda låneheadseten eller ej. Är man bekymrad föreslås att man via resedagboken kontrollerar när maskinen senast flögs och eventuellt kontaktar tidigare pilot för att ta reda på om headseten då användes.

Provlektion - prova på att flyga själv hos Stockholms flygklubb

se-kmo_cockpit
Du kan göra en provlektion hos oss på Stockholms flygklubb.


Vi använder Cessna 172 och PA28, båda fyrsitsiga skolflygplan. Det här är en riktig flygning som du gör tillsammans
med en flyglärare. Du sitter på ordinarie förarplats, till vänster och får flyga mesta delen av tiden själv.
Syftet med provlektionen är att du ska få en orientering om hur ett flygplan fungerar,
hur det känns att manövrera flygplanet och vad som krävs av dig för att klara en flygutbildning.
Vi har våra flygplan på Skavsta i Nyköping. Flygningen varar drygt en timme, därtill kommer
genomgång före och efter flygningen. Räkna med två timmar på fältet.

Det måste vara bra väder, vilket innebär vind under 15 knop (ca 8m/s), molnbas 1200 ft (365 meter) och sikt 8 km.
Ring dagen innan flygningen är bokad för att kolla om det går!

Var beredd på att det behövs bokas om för att få bra väder.
Men vi flyger i princip varje dag som vädret tillåter.

Kostnaden är 3 300 kr.

Om du har frågor kring provlektioner/flygningar, vår flygskola och flygutbildningen hos Stockholms Flygklubb kan du kontakta:

Börje Norell, flyglärare och utbildningsansvarig
Tel 070-736 06 96
borje.norell@telia.com

Sökord: cert, privat, civilflyg, allmänflyg, certifikat, instrumentflygning, i-bevis, ava, avancerad flygning, introduktionslektion

Senast ändrad fre, 2021-05-28 11:33

Introduktionsflygning

se-kmo_cockpit
Stockholms flygklubb erbjuder Introduktionsflygningar. Flygningarna genomförs med klubbens flygplan och med klubbmedlemmar som piloter.

Läs mer här

Årsmöte 2020

ÅRSMÖTE

2020
Torsdagen den 12:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är ordförandes bostad på Sveavägen 96.

Årsmöte i Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00 (välkommen från 18:45).
Årsmöte i Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns här (kräver inloggning).

Klubben bjuder på enklare förtäring i form av ärtsoppa. Meddelande till john@furstenbach.se önskas så snart du vet om du kan närvara.

Vägbeskrivning till Sveavägen lär ej vara nödvändig, men Rådmansgatan är närmaste tunnelbanestation.


Välkomna!

Rapport från höstmötet samt information om 2020

Vid höstmötet fattades ett antal beslut som innebär att vi går ett spännande år till mötes. Den viktigaste förändringen torde vara att årsavgiften nästa år blir 3 600 kr för flygande medlemmar med den stora fördelen att denna avgift ger dig tillgång till både SE-KZP på Skavsta och SE-KMO på Bromma! Visst kostar det en slant att komma i luften på Bromma (handling, slot & startavgift = c:a 1500 kr), men från gensvaret på den utskickade enkäten förstår vi att den stora majoriteten anser närheten till Bromma väga mycket tungt.

Till valberedning utsågs Daniel Björnsson, Per-Ola Eneroth och Conny Falkenby. Kontakta någon av dem om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet.

Mötet och festen var en mycket trevlig tillställning för oss som var där. Från styrelsens håll kan vi konstatera att det trots önskemål om fler aktiviteter har varit mycket begränsad uppslutning på de aktiviteter som blivit av under året. Om du har tankar om vad detta beror på eller om du för egen del har andra önskemål om hur nästa års aktiviteter ska planeras så hör gärna av dig till styrelsen.

Maskinerna underhålls löpande. SE-KZP har för närvarande ett trasigt kursgyro och får därför bara flygas VFR och med vetskapen om att kursgyrot ej fungerar. Åtgärd planeras. SE-KMO är i mycket fint skick efter att ett entusiastiskt gäng rengjorde, polerade och vaxade maskinen i förra veckan. Ny kontrastfilm monterades också.

Foto: Michael Edslöv Foto: Michael Edslöv

VFR-väder har det varit ont om de senaste veckorna, men för att vara redo när det vänder föreslår vi att du betalar in medlemsavgiften för 2020 redan nu. Den gäller då även för återstoden av december och innefattar nyttjande också av SE-KMO. Betala 3 600 kr till plusgirokonto 19 26 44 - 3.

2020 fyller Stockholms flygklubb 90 år! Det ska givetvis uppmärksammas, men en bra början är att redan nu planera för mer flygning under det nya året - det gör i alla fall undertecknad.

NEWFLASH! Samarbete mellan SFK och Hässlö flygförening.

Stockholm FK och Hässlö Flygförening har startat ett samarbete som innebär att medlemmarna i Stockholms Fk blir gästmedlemmar i HFF.
Detta innebär att STHLM FK medlemmar får tillgång till 15 SEP flygplan och 2 st ME, 2 st Robinson 44 Hkp.
Se hasslo.org för mer information om flygplanen.

För att komma igång så gör man en klubbutcheckning i HFF med CRI/FI från HFF och går igenom rutiner, man väljer lämpligt flygplan
och flyger en sväng i luftrummet för att gå igenom detta och få en check på sin flygstatus.

För att bli medlem i både SFK och HFF kostar det utöver ordinarie medlemskap till SFK 300:- som du betalar in samtidigt dvs 3600:-
plus 300:- totalt: 3900:- för år 2020.

Det du också behöver ta ställning till är om du vill betala in 100:- för självriskfonden eller inte.
Detta om utifall att ngt skulle hända så har man en försäkring som gör att man bara betalar 1000:- i självrisk max.

När man känner sig redo och vill komma igång har HFF en mailadress som är crifi@hasslo.org, maila dina önskemål till denna adress
och du ska ha svar inom 6 timmar och om vädret tillåter är man i luften inom 48 tim. HFF har 14 CRI och FI i sin grupp som alla
vill hjälpa till och hålla medlemmarna flygande på bästa sätt, de finns där för att hjälpa till.
Alla CRI och FI finns och uppräknade på hemsidan och där finner ni också telefonnummer där ni kan ringa direkt till någon av dessa
om ni hellre vill prata.

Vid fråga ang. HFF maila henrik@hasslo.org eller ring gärna Henrik på 0730-766787

Varmt välkomna att flyga på Hässlö."

För anmälan till Hässlö-poolen, kontakta Styrbjörn Byström eller Pontus Plaahn.
Uppdaterad: 2019-12-16 kl 08:09

SE-KMO är tillbaka på Bromma, ESSB

se-kmo_essb

SE-KMO är tillbaka på Bromma, ESSB

Vi har nu vår PA28 SE-KMO baserad hos Grafair http://www.grafair.se/ på Bromma.
Vi får en service som man normalt inte ser i flygklubbar, Grafair sköter framkörning och parkering av flygplanet, samt tankar om piloten så behöver.
Det fungerar enkelt o smidigt, bara man ringer dem en stund innan man ska flyga så de får möjlighet att rangera fram maskinen.
Lokalerna är mycket fina, och verksamheten fungerar utmärkt.

För att möjliggöra denna Bromma basering så har vi skapat Flygpoolen inom Stockholms Flygklubb där vi delar på kostnaderna.
Dvs utöver vår ordinarie årsavgift i Stockholms Flygklubb så tillkommer för att nyttja SE-KMO från Bromma följande avgifter:

Medlemskap i Flygpoolen: 5000 sek/år

Vid flygning betalar Piloten:
Startavgift Bromma (Swedavia avgift som höjdes i somras): 514 sek + moms
Handling Grafair: 750 sek + moms
Handling avgiften hos Grafair täcker en start och en landning oavsett vilken dag hemkomsten sker.
Har man flera starter och landningar samma dag med samma PIC betalar man bara en handling avgift.
Handling avgiften täcker även eventuell parkering av bil samt ytterligare förmåner som beskrivs vid en första genomgång hos Grafair.

Alla medlemmar i Stockholms Flygklubb kan naturligtvis flyga KMO men start från Bromma kräver medlemskap i Flygpoolen, eller att någon ombord är medlem i Flygpoolen.


Flygplansansvarig för SE-KMO är fn. Pontus Plaahn pontus@plaahn.com
För mer information kring flyga från Bromma eller om SE-KMO, kontakta Stockholms Flygklubb eller Pontus direkt.

Ändrade regler för resedagböckerna

Tiderna i MyWeblog avviker ofta från tiderna i den fysiska resedagboken och stämmer inte heller med verkligt flyguttag. Det olyckliga är att den fysiska resedagboken som också är det officiella dokumentet återkommande gånger har blivit felaktigt ifyllt då piloterna i föreningen slarvat med att föra in totala tiden på rätt sätt. Det var länge sedan många av oss satt i skolbänken, vilket gör att det lätt blir fel med matematiken när man är trött efter ett ansträngande flygpass. MyWeblog beräknar totaltiden automatiskt, vilket gör att många felkällor elimineras.

Med detta som bakgrund önskar klubbens funktionärer tydliggöra och påminna om den rutin som gäller:

1. Börja med att registrera dina flygningar i MyWeblog innan den fysiska resedagboken fylls i. Då blir det sedan enkelt och mer eller mindre idiotsäkert att föra över tiderna från MyWeblog till den fysiska resedagboken.

2. Start och landningstider skall föras in i lokal tid, men ni skall inte summera flygmaskinens totala flygtid i resedagboken. Detta fält skall lämnas helt tomt. Det är sedan en uppgift för flygklubbens funktionärer att summera totala flygtiden med jämna mellanrum.

3. Efter att ni har fyllt i den fysiska resedagboken aktuellt uppslag i boken fotograferas och fotot skall mejlas till: "loggbok@stockholmsflygklubb.se"

Följs denna enkla rutin till punkt och pricka kommer det vara lättare för klubbens funktionärer att proaktivt boka tid för service i god tid innan flygmaskinen blir stående med ett flygförbud. Det leder till bättre ekonomi för klubben samt minimerar den tid maskinerna är groundade i väntan på en service tid hos verkstaden.

Årsmöte 2017

ÅRSMÖTE

2017
Tisdagen den 14:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är EAA:s lokaler på Barkarby flygfält.

Årsmöte i Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Årsmöte i Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Kallelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns här (kräver inloggning).

Klubben bjuder på enklare förtäring i form av kaffe & smörgås.

Vägbeskrivning
Google Maps-länk

Välkomna!
Prenumerera på innehåll