Restitution av bensinskatt (återbetalning av skatt på flygbensin)

Återbetalning av skatt från skatteverket till flygklubben kommer att ske kvartalsvis i efterskott.
Detta innebär att respektive pilot som är berättigad till resitution, måste vänta på återbetalning till dess att SFK (flygklubben) själv erhållit återbetalning från skatteverket.

För att erhålla återbetalning av bensinskatten måste två blanketter fyllas i:
- Dels en blankett som är kopplad till resp. flygplan,
- Dels en blankett som är kopplad till resp. pilot, och denna pilotblankett är personlig.

Det finns alltså bara en blankett för varje pilot. Det finns dessutom bara en blankett för varje flygplansindivid.

Efter avslutad flygning (t ex skolning, eller annan typ av flygning där resitution är tillåten - se vidare KSAK tex) skall piloten fylla i blanketterna, snyggt och prydligt, om man vill ha tillbaka den bensinskatt som efter 1/7-2008 ytterligare belastar bensinpriset.


På klubben finns numera två st pärmar:
1 st FLYGPLANSPÄRM + 1 st PILOTPÄRM = 2 st A4-pärmar1. Börja med att fylla i FLYGPLANSBLANKETTEN (fpl_kmo.pdf): (KMO finns som exempel på blanketten)

Flygning nr: är till för att hålla reda på antalet flygningar och vilken flygning som är kopplad till resp. Pilot. Detta nummer är unikt och det finns bara ett nr (löpnummer) för varje flygredovisning.
Datum: fyll i aktuellr datum förflygningen = samma datum som i flygdagboken.
Pilot: texta förnamn + efternamn l ä s l i g t!
Tim / Min: fyll i aktuell flygtid enligt flygdagboken.
Flygningens art: fyll i skol om du skolat, eller tjänste om det varit en uppdragsflygning
Pilot (namnteckning): signera med namnteckning (du försäkrar då att flygningens art är riktig)
Bestyrkes: Om du skolar skall resp flyglärare bekräfta med namnteckning att flygningen ägt rum
.

2. Fortsätt med att fylla i PILOT-blanketten:(pilot.pdf) (tomma finns längst bak i pärmen)

Första gången du fyller i denna blankett skall du fylla i:
Namn. (förnamn + efternamn - textat!)
Medl. Nr i Stockholms FK.
Aktuellt telefonnummer inkl riktnummer.
Aktuellt mobilnummer.
Ditt Postgironummer (eller personkontonummer).
Ditt bankgironummer (eller annat bankkonto) dit SFK kan skicka dina pengar.


Denna blanket är nu din personliga blankett, och du sätter in den i pärmen under resp flik, sorterat efter ditt efternamn! Denna blankett är nu underlag för återbetalning av just din besinsskatt!

3. För varje "skattefri" flygning du gjort, fyller du i följande uppgifter:

Datum: aktuellt datum för flygningen - samma datum som finns på flygplansblanketten
Flygplan: aktuell reg.beteckning
Flygningens nummer (n): Enligt det löpnummer som du får från flygplansblanketten.
Tim/Min: samma tid som du fyllde i på flygplansblanketten.
Flygningens art: samma som du fyllde i på flygplansblanketten
Anm: sätt din signatur här, eller relevant kommentar.

Ytterligare upplysningar i nödfall genom kassören Styrbjörn Byström: 070 - 566 5775

BilagaStorlek
FLYGPLANSBLANKETTEN (fpl_kmo.pdf)16.68 kB
PILOTBLANKETTEN (pilot.pdf)10.04 kB
Senast ändrad tis, 2008-11-18 21:50