Brommaavtalet och Stockholm FK

Ordförande har varit på företagarmöte och beskriver hur det nya Brommaavtalet påverkar oss. På Bromma Norra företagarförenings möte presenterade Marie-Louise Reinius den överenskommelse som träffats mellan LFV och Stockholms stad. Den gäller under förutsättning av regeringens och kommunfullmäktiges godkännande (vilket är helt normala formalia).

Huvudpunkterna är:

1. Avtalet gäller i 30 år fr.o.m. 1/1 2008.
2. Huvudinriktningen är fortfarande reguljär- och affärsflyg.
3. Miljöintressena beaktas
4. Några - för oss oväsentliga - ändringar av arrendeområdet sker vid årsskiftet och 2012.
5. Marköverlåtelse skall ske för att möjliggöra tvärspårvägen - när det blir är oklart
6. Staden kan med 36 månaders förvarning överta norra området (klubben och parkering norr ingår i sin helhet) fr.o.m. 1/1 2020. Avsikten är att möjliggöra bostadsbebyggelse längs Bällstaån genom att hänvisa arrendehavare där till vårt område.
7. Antalet rörelser ökar från 65000 till 80000 (prognos för i år är mer än 60000)
8. Antalet tunga rörelser ökar med 2000 till 20000 (det är i närheten av topp vid attraktiva tider)
9. Andra gränser tas bort (det finns alltså en teoretisk möjlighet att helt trycka ut lätt flyg)
10. Öppethållande vardag och lördag som nu, söndag i stället 12-22 (från 1/1 08 alltså).

En snabb analys säger alltså att vi är kvar minst t.o.m. 2019 i nuvarande lokalisering (om inte tvärbanan tar en oväntad väg). Att vi tillsammans med flygplatsen måste planera en lokalisering efter 2020. Det måste in redan i den planering som görs nu om vi skall hitta realistiska lösningar. Och att vi byter sen hemkomst på söndagarnas sommarkvällar mot väldigt litet flygande på vinterns söndagar. Nu fick vi något att prata om på höstmötet!


JOhn Fü