Haverikommisionens rapport SE-GAV

Haverikommisionen har släppt rapporten över haveriet med SE-GAV som hände tidigare i år.
Länk till rapporten