Förgasarbränder i Småcessnorna!

I helgen inträffade förgasarbrand i både SE-GKC och SE-ETO.
Detta skedde vid olika tillfällen med olika personer.
Anledningen är felaktigt handhavande vid motorstart av kalla motorer vid köldgrader!
Om du är det minsta osäker hur man startar kalla motorer vintertid,
kontakta Henry Lidman för instruktion.
Småcessnorna har inte motorvärme på utomhus och kan vara lite svårstartade vid
köldgrader. Det gäller då att inte snapsa på ytterligare bensin, för då är
risken stor för förgasarbrand.