Höjning av flygpriser

Från den 1 maj höjs flygpriserna pga bränsleprishöjning hos Hjelmco på Bromma.
Denna gång är de ökade råoljekostnader i världen som ställer till det.
Motorflygchefen Henry Lidman har också börjat att kontrollera ifall
vi kan börja köra alla maskiner på UL91/96, istället för 100LL som idag.
Mer information om detta kommer i samband med en eventuell övergång.
Länk till de nya flygpriserna!