Uppdatering: Förändring klubbvaktspass på söndagar

I och med de förändrade öppettiderna från den 1 maj, kommer nu klubbvaktschemat att
ändras på söndagarna. Det kommer enbart att vara 2 klubbvaktspass under söndagen.
Det första passet blir mellan 11.00 - 16.00 och det andra 16.00 - 21.00.