Uppskjutet: DC-3 flygning

Med anledning av ett invecklat regelverk tvingas vi ställa in flygning med DC-3 den 15/6.
Inom Vallentuna aviatörförening kan man anordna medlemsflygningar, men man kan inte lösa
medlemskap i direkt anslutning till en flygning. Så lösningen på detta dilemma är att de
som är intresserade av att följa med på en flygning - som vi hoppas kunna anordna under hösten
från Bromma - blir medlemmar i Vallentuna aviatörförening innan dess.
(info se: http://www.vallentuna-aviators.se och anslag på klubben)