Krav på PLB från 1 juli

Från och med 1 juli måste alla flygplan vara utrustade med PLB.
Alla PLB:er är knutna till en speciell flygplansindivid.
Läs mer här!