Bensinskatten

Då har 1 juli 2008 passerat och den nya lagen om bensinskatt har dessvärre införts.
Detta betyder att timpriserna har höjts rejält för flygning.
Vissa flygningar är dock skattefria (se KSAK för mer information).
Länk till de nya flygpriserna!
Hur dessa skattefria flygningar skall hanteras hos SFK hittar ni på denna sida.

Rolf Björkmans (KSAK) mail sammanfattade!