Debitering efter Tachotid

Styrelsen tog i augusti beslut på att gå över från debitering med "airbornetid" till
debitering med tachotid. Övergången kommer att äga rum den 1 oktober.
Vad innebär detta? Tachomätaren skall läsas av före samt efter flygning. Sedan
subtraherar man dessa värden och får ut vilken tid man blir debiterad efter.
Lathundarna på klubben kommer att visa tachotiderna istället för timmar och minuter
som idag. Om inte startvärdet stämmer med det värdet som står i boken,
skriver man detta i anmärkningskolumnen.

Mer information om hur man fyller i kontraktet kommer att finnas på klubben.