Vad händer med Barkarby?

Foto: Fredric Lagerquist    De flesta undrar nog vad som händer med Barkarby. Tidigare har det sagts att det ska vara slutfluget från årsskiftet.

Dock tycks sista ordet inte vara sagt riktigt än, Barkarby Flygklubb har publicerat detta brev på sin hemsida.


2008-12-30
"Ryktet om vår död är betydligt överdriven!"

Länge har ryktet gjort gällande att det ska vara slutfluget på Barkarby Flygfält i samband med årsskiftet 2008-2009.

Diskussionerna med Järfälla Kommun om hur vi skall hantera deras önskan om att vi skall lämna vårt arrende har tyvärr inte lett till samförstånd.
Eftersom vi inte tillåtits träffa beslutsfattare med rätt att besluta i ärendet har meningsfull dialog ej kunnat äga rum så har klubben därvid tvingats att göra en juridisk värdering av vår situation och då funnit att uppsägningen av avtalet skett på felaktiga grunder varför arrendet fortsatt gäller. Vi har därför tillställt kommunen brev där vi förklarat vår hållning och att vi avser bedriva fortsatt verksamhet.

Med bakgrund av detta så kommer vi att fortsätta att flyga även efter årsskiftet vilket i praktiken innebär att vi kommer att vara kvar på fältet tillsvidare. 

Så alla medlemmar och besökare, varmt välkomna att flyga med oss fram till annat har meddelats, och som vanligt gäller de regler som är publicerade i Svenska Flygfält och vi ber våra egna och besökande piloter till fältet att noga läsa in sig på och respektera dessa regler för att störa vår omgivning så lite som möjligt. 

Gott nytt år 
önskar

Barkarby Flygklubb

Bo Danielsson
Ordförande


Källa: www.barkarbyflygklubb.se