Motoröversyn för SE-GMD

GMD_utan_motor2.jpg

Den motor som sitter i SE-GMD får köras 2000 timmar mellan översynerna. En motor som används i klubb- eller kommersiell verksamhet får sedan gå ytterligare 400h, men då måste behörig tekniker undersöka motorn för varje överskjutande 100h.

När tiden är slut kan motorn bytas mot en ny, mot en annan översedd motor eller så kan man göra som klubben valt att göra - skicka iväg den befintliga motorn för översyn. Fördelarna med detta är ett väsentligt lägre pris samt att man behåller en motor som man vet går bra i det aktuella flygplanet. Nackdelen är att flygplanet står stilla något längre (c:a 6-8 veckor).

I mitten på januari skickades GMD:s motor till en verkstad i Norge. Möjligheterna att få översynen gjord i Sverige är små samtidigt som klubben har goda erfarenheter av verkstaden i den norska kommunen Rakkestad.

Vid översynen byts i princip allt utom vevhus och vevaxel till nya delar eller delar som blivit renoverade. Flera timmars testkörning väntar sedan innan motorn kan skickas tillbaka till oss för montering i flygplanet.

Prislappen? När SE-GMD flyger igen har översynen kostat klubben någonstans mellan 250 000 och 300 000 kr.