Vårterminens teoriutbildning

Den 4:e mars börjar teoriutbildningen. De ämnen som läses under våren är AL & OP (air law och operational procedures/bestämmelser och procedurer), POF (principles of flight/flygningens grundprinciper), COM (radio communication/radiokommunikation), HPL (human performance and limitations/människans förutsättningar och begränsningar) och PERF (performance/prestanda).

Länk till teorischemat

Vårens teoriutbildning är påbörjad, men det finns fortfarande vissa möjligheter att hoppa på utbildningen.
Anmälan till vårens teoriutbildning