Landningskortet på Bromma

John och Birger har varit på möte hos den nya flygplatschefen på Bromma. På detta möte framkom det bland annat ingen förändring av Brommas landningskortet kommer att ske innan årskiftet. Så vi flyger vidare enligt samma reglelverk som gäller idag.