Utgång till airside

I strid med överenskommelsen med flygplatsen om dörren till "airside" släpptes en vilt främmande person ut på plattan för att han skulle kunna ta flyget till Ängelholm från elitloppet!

Därför har vi alltså skäl att påminna om vad som gäller:
Badgen skall användas när innehavaren och medföljande till denne skall ut på plattan. Vistelse på plattan är också tillåten i samband med flygning och med giltigt certifikat på fickan. Den som inte har badge och inte är åtföljd av badgeinnehavare skall beställa utpassering från security - som då tar sin lilla bil, åker till klubben, kontrollerar certet och håller upp dörren.
/Styrelsen