Striden om Barkarby

Onsdagen den 23:e kom domen i Fastighetsdomstolen i Barkarbymålet. Nu jobbar Barkarby Flygklubb på en överklagan. Vi håller givetvis våra tummar för Bosse Danielsson och grabbarna!

Saxat från Barkarbys hemsida
2009-09-23 BFKs dom Vi förlorade i Fastighetsdomstolen och klubben döms att omedelbart utrymma området. Dock gäller inte domen innan den vunnit laga kraft vilket kommunen krävt. Domen gäller enligt vårt förmenande dessutom endast klubbens egendom vilket lämnar individuella medlemmar att hanteras senare. Vi har därmed tre veckor på oss att överklaga vilket förutsätter prövningstillstånd. Eftersom fallet är komplicerat har vi gott hopp om detta och har påbörjat författandet. Håll tummarna! Bosse Danielsson