Rapporten "En lösning av allmänflygets långsiktiga behov i Stockholm-Mälarregionen"

Nu har Carl Cederschiölds rapport kommit. Rapporten tar upp problematiken med flygfält för allmänflyget i Stockholmstrakten.
Läs pdf-rapporten här