Korttidsbokningar under sommarperioden

Precis som tidigare år kommer klubben att låta två flygplan enbart vara tillgängliga för korttidsbokningar på 4 h under sommarperioden. Detta för att inte låsa upp alla flygplan på långtidsbokningar. Tanken är att det åtminstone skall finnas två flygplan att använda för kortare turer. SE-GMD och SE-KFZ kommer enbart att vara tillgängliga för korttidsbokningar från den 13 maj till och med den 15/8.