Angående vulkanutbrott på Island och askmolnet som breder ut sig över norra Europa

Vulkanen Eyjafjallajökull   

Flygchef och teknisk chef i Stockholms flygklubb för sedan fredagen 16/4 en löpande dialog kring askmolnets påverkan på flygning med klubbens flygplan inklusive påverkan på flygplanen. Vi har så långt inte funnit någon anledning att stoppa flygning med klubbens flygplan, detta kan naturligtvis komma att ändras beroende på fortsatt händelseutveckling.

Information från KSAK, SMHI, LFV, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Engelska Met.Office och Mekaniker (CAMO) utgör underlag för bedömning.

Om någon har några synpunkter eller funderingar är det naturligtvis bara att höra av sig.

/Flygchef och Teknisk chef för Stockholms Flygklubb