Studiebesök i Brommatornet

  

Brommatornet har bjudit in till studiebesök. Studiebesöket börjar med presentation och genomgång av verksamheten. Därefter får vi gå upp i tornet och se hur det ser ut där.

Studiebesöken kommer att ske vid två olika datum, med två tillfällen per dag. Varje tillfälle är begränsat till 15 deltagare. Vi har genomfört dessa studiebesök vid tidigare och de har varit mycket uppskattade bland deltagarna! Du får möjlighet att ställa frågor på saker du funderat över, samt får en inblick i flygledarnas perspektiv på flyget vid Bromma flygplats.

Tid:

- Tisdagen den 18 januari klockan 17.30
- Tisdagen den 18 januari klockan 19.00
- Torsdagen den 3 februari klockan 17.30
- Torsdagen den 3 februari klockan 19.00

Ta med dig badge! För nya medlemmar som inte fått sin badge ännu, behövs inte badge.


Samling sker uppe på kullen vid grinden utanför tornbyggnaden.