Propellerpåminnelse

img_1792.jpg Kom ihåg att alltid hantera flygplanets propeller med respekt, även när magneterna är kuperade.

Det händer att fel uppstår på jordningen av magneterna vilket medför att motorn kan tända även om tändnyckeln är i off-läge, blandningen fullt ut och gasreglaget i tomgångsläge.

Om du råkar ut för detta ska du givetvis skriva en anmärkning i flygplanets resedagbok.