Stockholms flygklubb och framtiden

STOCKHOLMS FLYGKLUBB

John Fürstenbach

Här följer en kort sammanfattning av vad vi tror oss veta om omvandlingen av Norra området på Bromma.

OBS! Klubben har fått information om en kommande uppsägning men är ännu inte uppsagd. Kritisk tidpunkt är 31 mars. Och avflyttning efter uppsägning ska ske tidigast 30 september. Vi har minst en flygsäsong kvar på Bromma!

Swedavias ägardirektiv uppges vara att hålla ett ”nationellt basutbud”, verksamheten ska vara affärsmässig och lönsam och verka för transportpolitikens mål. Swedavia fattade före jul beslut om affärsplan och investeringar på Bromma, eftersom man nu har flygplatsen till minst 2038. I planen finns under 2011 ”omtoppning” av banan och ny bevakningscentral (BVC betyder för mig normalt något annat) vid basvägen. K-grinden stängs.

Passagen av 2 miljoner pax (2010 - 2 039 000, vilket är en god tredjeplats i Sverige, ESMS ca 1,6 miljoner på fjärde plats) ställer högre säkerhetskrav. Alla på airside ska scannas vid inpassage.

Syftet med uppsägningarna av arrendena är att skapa rådighet så att man kan bygga nya uppställningsplatser för linjefarten när man gör markarbeten på nuvarande platta. Slutresultatet verkar bli utbyggd terminalkapacietet och fler (större?) parkeringsplatser för stora flygplan. Under arbetet (och därefter) vill man inte ha problem med korsande trafik med taxande små flygplan.

En annan faktor är snabbspårvägen som kan bli aktuell runt 2015. Den kommer att skärma av/ ta del av flygplatsområdet längs den nordöstra kanten (grovt sett från K-grinden genom KSAK-huset).

Man arbetar tillsammans med staden på detaljplan (inte utsagt hur långt man kommit). Man har också en lång planeringstid för markarbetena. Rörande Linta-området är ingenting klart – inte detaljplan, inte flygplatsoperativa frågor och inte försörjning.

Flygplatsen avser att se till så att det finns parkeringsmöjligheter även för småflyg – men ingen vet idag var inga utfästelser gjordes om hur mycket. Och det blir inte billigt. Man avser ta upp bilaterala samtal med arrendatorerna om hur skadeverkningarna ska minimeras.

Vi väntar på det samtalet…Vi får se om det kommer före styrelsemötet den 10/2.

John Fürstenbach