Förnya din språkbehörighet

globe-europe.jpg Kravet på språkprov i svenska och engelska infördes i mars för tre år sedan. I engelska fick alla svenska piloter automatiskt en 4:a. Det innebär att behörigheten är giltig tre år, och att den därför löper ut i mars 2011.

Kom ihåg att förnya din behörighet i tid. Trycket på språkkontrollanterna lär bli allt högre de kommande veckorna.

För att göra provet kan du vända dig till Arne Nylén, Ernest Wessman, Göran Åhrman eller en annan behörig kontrollant. Komplett lista finns på Transportstyrelsens hemsida.