Kallelse till årsmöte 2011

ÅRSMÖTE

2011
Torsdagen den 10:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är som vanligt klubblokalen.

Stockholms Flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Det är vår avsikt att först klara av de formella delarna av årsmötena för att därefter ha gott om tid för att diskutera flygklubbens framtid innan vi hugger in på den sedvanliga ärtsoppan.

Underlag och verksamhetsberättelse är bifogat detta inlägg.

Välkomna!
BilagaStorlek
Kallelse.pdf23.47 kB
UnderlagSFEF.pdf38.25 kB
UnderlagSFK.pdf45.42 kB
VerksamhetSFK2010.pdf81.05 kB