Rapport från årsmötet

Ikväll hölls årsmöte, först i Stockholms-Flyg ekonomisk förening och sedan i Stockholms flygklubb. Kvällen delades upp i följande programpunkter:

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Detta möte klarades i vanlig ordning av snabbt och enligt dagordning i kallelsen. Inget som ej behandlats i verksamhetsberättelse eller redovisning diskuterades. Enligt förslag från valberedningen valdes styrelsen om i befintlig sammansättning.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Då övriga frågor-punkten flyttats till en efterföljande punkt kunde även detta möte klaras av snabbt. Utöver det som nämnts i redovisning och verksamhetsberättelse diskuterades KSAK och flygplansprissättning som hastigast.

tackjohn2.jpg
Tack John!
Även här accepterades valberedningens förslag till ny styrelse. Det innebär att vi tackar William Blomqvist för förtjänstfullt arbete under det gångna året, att vi hälsar Kurt Sillén och Mikael Blomqvist välkomna som styrelseledamöter och sist men inte minst att vi tackar John Fürstenbach för 9 år som ordförande i Stockholms Flygklubb. Ny ordförande i klubben är Johan Holm.

3. Övriga frågor
Klubbens medlemskap i KSAK diskuterades som hastigast varpå Johan Holm berättade om Brommaläget. Situationen är för klubben kritisk, men vi förblir optimistiska.

4. Ärtsoppa och punsch
Ärtsoppa och punsch serverades förtjänstfullt av Marianne. Flera av kvällens mötesdeltagare tyckte att ärtsoppan om möjligt smakade ännu bättre än vanligt.

Protokoll från båda möten kommer inom några dagar.